AMAÇ

Öğrenci dekanlığı; üniversite öğrencilerimizin bireysel, toplumsal, kültürel, sosyal ve akademik alanlarda karşılaşacakları muhtemel senaryolarda etkin ve yetkili birimlerle karşılıklı iletişimlerini kolaylaştırmayı ve yürürlüğünü sağlamayı amaçlar.

MİSYON

Dekanlığımızın misyonu; öğrencilerin, akademik yetkinliklerinin yanı sıra bireysel, kültürel ve sosyal gelişimleri için gereken yeterlilik ve becerilerin sağlanmasıyla beraber öğrenim hayatları boyunca gelişim ve başarılarını etkileyebilecek sorunlara dair etkili ve ivedi çözümler üretmek ve etkin bir kampüs yaşamı sunmaktır.

VİZYON

Dekanlığımızın misyonu; öğrencilerin, toplumsal duyarlılık noktasında sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesini, bireysel ve toplumsal kazanımlar bakımından –hem bireysel hem de toplumsal alana- olumlu katkıda bulunmalarına yönelik beceri ve yetkinlikler kazanmalarını ve Ankara Üniversiteli olmanın ayrıcalıklarını çalışma yaşamına katılma anından itibaren olumlu şekilde deneyimlerini sağlamaktır.